Joakim Nertyk

Konsult

KPMG i Sverige

Joakim har arbetat som rektor, chef för flerspråkighet, undervisningsråd vid myndigheten för skolutveckling samt som expert och samordnare vid Skolverket. Sedan våren 2014 är han verksam som senior rådgivare inom KPMG och arbetar då primärt med verksamhetsrevision inom utbildningsområdet. Joakim har genomfört granskningar av bland annat ledning och styrning, likvärdig skola, barn i behov av särskilt stöd och tillsynsansvar.

  • Advisory
  • Government and Public Sector
  • International Markets
  • National Markets
  • Förvaltningsexamen, politologisk fördjupning, Högskolan i Växjö

  • Gymnasielärarexamen, Linköpings universitet

  • Rektorsutbildning

  • Kvalifikationer