Anna Nordenskiöld

Skolansvarig Lunds Universitet

KPMG in Sweden

Anna har arbetat som revisor på KPMG sedan hösten 2017. Hon har två kandidatexamen från Lund Universitet, en inom redovisning och en inom handelsrätt. Under hela studietiden arbetade hon extra inom bank och försäkring samt var aktiv i kåren vid Lunds Universitet. Anna arbetar på Malmökontoret och har en bred kundbas med alltifrån små bolag till stora koncerner i diverse branscher. Hon är även ansvarig för studentrelationer i södra Sverige vilket innebär kontakt med studenter och blivande medarbetare samt planering och genomförande av olika studentevenemang mot Lunds universitet.