Therese Malmgren

Kontorschef Södra Norrland

KPMG i Sverige

Therese är kontorschef för Södra Norrland vilket omfattar KPMGs kontor i Sundsvall, Söderhamn och Bollnäs. Therese är auktoriserad revisor och har arbetat på KPMG sedan 2000. Hon arbetar främst med mindre och medelstora ägarledda bolag men även större bolag och koncerner. Utöver detta har Therese lång erfarenhet av rådgivning i redovisningsfrågor samt koncernredovisning.

  • Familjeföretag
  • Middle Market
  • Privata företag
  • Revision
  • Rådgivning
  • Small Enterprises
  • Uppsala Universitet – Ekonomie Magister

  • Auktoriserad revisor