Lena Mörk

Director, Risk & Compliance Consulting

KPMG i Sverige

Lena är rådgivare och expert inom området GRC - Governance, Risk och Compliance och har gedigen erfarenhet på området inom den finansiella sektorn.

Lena har mer än 20 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Hon har arbetat inom såväl revisions- och rådgivningsbranschen som på kreditinstitut och försäkringsföretag. Lena är specialiserad inom området governance, risk och compliance (GRC) och har framgångsrikt stöttat bolag i införandet av verksamhetsomfattande regleringar såsom Basel II och Solvens 2 samt konsumentskyddsreglering (exempelvis fjärde AML-direktivet, GDPR & Mifid II/IDD).

Idag ansvarar Lena för KPMG:s rådgivningstjänster till försäkringsföretag och arbetar som GRC- och transformationsspecialist inom den finansiella sektorn. 

  • Försäkringsrisk
  • Internal Audit, Risk and Compliance Services
  • Risk Consulting
  • Master of Science in Financial Economics, Gothenburg School of Economics