Johanna Mjörnheim

Senior Manager, Assurance & Sustainability Services

KPMG i Sverige

Johanna är hållbarhetsspecialist fokuserad på rådgivning och granskning inom hållbarhet och ESG. Hon har arbetat på KPMG sedan 2015 och har kombinerat med sin bakgrund inom hållbarhet även erfarenheter från intern- och externrevision, vilket ger en bred förståelse för affärsrisker- och möjligheter såväl finansiella som icke-finansiella. Från 2019 till 2021 arbetade Johanna inom KPMG:s hållbarhetsteam i Melbourne, Australien. Hennes internationella erfarenhet bidrar med en unik förståelse för global best practice inom hållbarhetsrapportering och management. Johanna hjälper kunder att exempelvis utveckla hållbarhetsstrategier, identifiera väsentliga hållbarhetsfrågor, genomföra klimatriskbedömningar, förstå lagkrav och intressenters förväntningar, samt att förbättra rapporteringsprocesser och hållbarhetsrapportering. Johanna har många års erfarenhet av att arbeta med ramverk och riktlinjer inom hållbarhet som exempelvis GRI Standards, TCFD, NFRD, Integrated Reporting och UN Sustainable Development Goals.

Kompetensområden

Climate change & Sustainability | Sustainability assurance | Sustainability reporting advisory | Risk Assurance Risk Consulting | Climate Risk assessments

  • Civilekonomexamen från Stockholms universitet

  • Specialistmedlem i FAR