Fredrik Melin

Manager inom Technology Transformation

KPMG i Sverige

Fredrik arbetar som Manager inom Technology Transformation på KPMG i Sverige.