Anders Malmeby

Partner, verksamhetsområde Revision

KPMG i Sverige

Anders Malmeby är auktoriserad revisor och partner. Han var tidigare ordförande i KPMG ABs styrelse samt ordförande i revisorernas branschorganisation FAR. Anders Malmeby arbetar i huvudsak med noterade och internationella bolag samt tillväxtbolag och är specialiserad mot företag inom media, IT och högteknologi. Han har lång erfarenhet gällande kapitalmarknadsfrågor, exempelvis gällande prospekt, informationsgivning och bolagsstyrning. Anders har särskild erfarenhet från arbete med frågor kring styrning, riskhantering och intern kontroll relaterat till affärsprocesser och IT.

  • Audit
  • International Markets
  • Media
  • National Markets
  • Technology
  • Civilekonom, Högskolan i Växjö

  • Påbyggnad Lunds Universitet

  • Gustavus Adolpuhus College, USA

  • Auktoriserad revisor