Jan-Eric Lind

Senior Manager

KPMG i Sverige

Jan-Eric arbetar som skattekonsult med inriktning mot framförallt små och medelstora ägarledda företag. Jan-Eric har mångårig erfarenhet av alla typer av beskattningsfrågor för svenska företag. Jan-Eric arbetar dessutom med generationsskiftesfrågor samt dokumentation och genomförande av dessa. Jan-Eric är föredragshållare inom företagsbeskattning både internt inom KPMG AB samt mot externa kunder.

  • Corporate Tax
  • Familjeföretag
  • Middle Market
  • Skatt
  • Ekonomistudier, Högskolan i Örebro 1984 – 1989

  • Beskattningsrätt II genom Uppsala Universitet 1995 (via Skatteverket)