David Lindberg

Governance, Risk och Compliance

KPMG i Sverige

David är Senior Manager på KPMG Advisory och specialiserad inom intern styrning och kontroll, internrevision, samt ERM och Allegation Management. David har erfarenhet av att leda internrevisionsfunktioner och projekt i flertalet branscher, med fokus på komplexa och internationella organisationer.

Kompetensområden:

  • Internrevision
  • Intern styrning och kontroll
  • Riskhantering (ERM)
  • Governance, Risk och Compliance (GRC)
  • Allegation Management