Martin Lam

Manager, Financial Risk Management

KPMG i Sverige

Martin arbetar som Manager, Finacial Risk Management och specialicerar sig inom IT-risk.