Henrik Lindeberg

Seinor Manager

KPMG i Sverige

Henrik Lindeberg har mycket stor erfarenhet av rådgivning till företag i samband med transaktioner och omstruktureringar. Henrik medverkar i due diligenceprocesser på både köp- och säljarsidan, integreringsfrågor samt i samband med finansiering och refinansieringsprocesser. Henrik arbetar med flera olika branscher men har ett särskilt fokus på bygg- och fastighetsbranschen