Henrik Lind

Auktoriserad revisor och partner i KPMG

KPMG i Sverige

Henrik är auktoriserad revisor och har arbetat på KPMG sedan 2004. Henrik har under alla år främst arbetat med revision av större företag, antingen börsnoterade eller ägda av private equity. Henrik har en intern roll som ansvarig för marknadsfrågor inom verksamhetsområde revision.

  • Handel och Konsument
  • Revision
  • Teknologi
  • Tillverkningsindustri
  • Magisterexamen i ekonomi, Lunds universitet

  • Auktoriserad revisor

  • Styrelseledamot Bohlinsgruppen AB (KPMG Sverige)