Joanna Droh

Jurist

KPMG i Sverige

Joanna är jurist och arbetar som Senior Manager i Legal Services på Tax & Legal.

Joanna började på KPMG i början av 2020 och kommer närmast från Tysk-Svenska Handelskammaren där hon arbetade med främst bolagsrättsliga och arbetsrättsliga frågor. Joanna har även tidigare arbetat som konsult på EY. Joannas fokusområden är bolagsrätt och arbetsrätt men bistår även med rådgivning brett inom andra affärsjuridiska rättsområden och har även erfarenhet inom regelverket kopplat till omställningsstödet och korttidsstödet. 

  • Juridiska tjänster
  • Rådgivning