Alexander Kidelius

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Alexander arbetar som skattekonsult på KPMG sedan 2018. Han kommer närmast från Morgan Stanley där han jobbade med källskatt på aktieutdelningar och ränta och studerade dessförinnan på Handelshögskolan i Stockholm. Alexander är verksam inom området International Corporate Tax och arbetar för närvarande främst med ränteavdrag och koncernutjämning i större koncerner, ofta inom fastighetsbranschen. Alexander jobbar även med fastighetstaxering och finansrelaterade frågor, såsom skatteimplikationer vid börsnoteringar

  • Skatt
  • Handelshögskolan i Stockholm (B.Sc. Business & Economics)