Christina Kristensson

Partner, Financial Services

KPMG i Sverige

Christina arbetar som managementkonsult på KPMG sedan 2007 och har flerårig operativ erfarenhet som ekonomichef och controller inom bank, telekom och media. Hon har ofta arbetat i/med bolag som varit i ett uppbyggnads- alternativt förändringsskede och har erfarenhet av arbeta i projektform samt från ledningsgrupps- och styrelsearbete.

Christina har arbetat med uppdrag som bl.a. avsett processutveckling av administrativa processer, översyn av ekonomiorganisation och arbetssätt, utvärdering och kravställande på verksamhetsuppföljning och ekonomisk information samt systemstöd.

Hon har även flerårig praktisk erfarenhet av projektledning i stora och komplexa projekt och besitter därmed erfarenhet av förstudier, genomförande och uppföljning av funktions- och bolagsöverskridande förändringsprojekt och har en bred erfarenhet av att förändringsleda.

Christina har arbetat främst mot Bank och Finans, Fastighet, Offentlig sektor, samt Private equity och har där utöver bred erfarenhet av tjänstesektorn.

  • Efficient Finance Operations
  • Finance Strategy and Transformation
  • Financial Management
  • Financial Services
  • Internationella marknader
  • Management Consulting
  • Nationella marknader
  • Rådgivning
  • Civilekonom, Linköpings Universitet, 1992