Susanne Jansson

Actuarial Director

KPMG i Sverige

Susanne har över 25 års erfarenhet från arbete som aktuarierevisor på revisionsbolag och aktuarie på bolag.
Susanne arbetar förutom med aktuariell revision främst med rådgivning inom Solvens II och IFRS17.