Anders Johansson

Partner, Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Anders är auktoriserad skatterådgivare och ansvarig för skatteavdelningen i Göteborg. Anders har arbetat med svensk- och internationell företagsbeskattning sedan 1988. Han har lång erfarenhet från alla typer av verksamhetsformer och branscher, med ett särskilt fokus på bygg-, fastighets- och sjöfartsbranschen, företagsförvärv, försäljningar och omstruktureringar samt ägarrelaterade frågor. Anders arbetar med nationella börsnoterade och ägarledda företag såväl som internationella företag.

 • Bygg och konstruktion
 • Corporate Tax
 • Internationella marknader
 • Nationella marknader
 • Shipping and ports
 • Skatt
 • Transport and Logistics
 • Civilekonom, Göteborgs universitet

 • Jur. kand, Göteborgs universitet

 • Auktoriserad skatterådgivare

 • Medlem i FAR