Sven Höglund

Konsult, Financial Risk Management

KPMG i Sverige

Sven Höglund började som konsult på KPMG Financial Risk Management 2001. Sven har mer än 17 års erfarenhet inom finansindustrin, från områden som fondbolag, investment management, banker och försäkringsbolag. Sven kommer närmast från Nordea Kapitalförvaltning där han arbetade mellan 1997 och 2001. Arbetet innebar ansvar för middle-office för institutionella kunder, ansvaret omfattade beräkning av performance och nyckeltal, rapportering till institutionella kunder till ledningen. Sven Höglund har medverkat i ett stort antal uppdrag inom riskhantering och har även drivit ett antal projekt. Han är specialist på riskkontroll och avkastning/riskfrågor, men har också stor erfarenhet av regelverksfrågor. För närvarande är han inriktad på att hjälpa svenska bolag att anpassa sig till det nya regelverket för alternativa fonder. Projekten har bl.a. innefattat att utveckla och förfina rutiner för uppföljning av risk, utvärdering av kapitalförvaltning, rapporteringsfrågor, interna kontrollfrågor samt kvalitetssäkring av processer med operativ riskinriktning. Rådgivare till kommuner och landsting inom kapitalförvaltning samt utformning av finansiell strategi.

  • Internationella marknader
  • Nationella marknader
  • Risk Consulting
  • Rådgivning
  • Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola

  • Kurs, Företagsfinansiering, Stockholms Universitet