Pär Falkman

Partner, Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Pär har lång erfarenhet av att arbeta med kvalificerade redovisningsfrågor inom både offentlig verksamhet, kommunalägda bolag och det privata näringslivet inom ett stort antal branscher.

Där han b.la fokuserat på är, löpande rådgivning vad gäller finansiell rapportering, implementering av nya redovisningsprinciper (konvertering av redovisningsprinciper till K3 och IFRS), upprättande av konsekvensanalyser med anledning av förändringar i redovisningsprinciper, effektivisering och förbättringsarbeten vad gäller finansiell rapportering, exempelvis förbättring av enskilda redovisningsprocesser, uppdateringar och förbättringar av enskilda policys och instruktioner samt ansvarat för interna och externa utbildningar gällande finansiell rapportering.

  • Accounting Advisory Services
  • Internationella marknader
  • Nationella marknader
  • Risk Consulting
  • Rådgivning
  • Ekonomie Doktor

  • Certifierad kommunal yrkesrevisor

  • Specialist på redovisning av finansiella instrument