Göran Flygt

M&A-konsult

KPMG i Sverige

Göran arbetar som M&A-konsult på KPMG sedan 1996 och har flerårig erfarenhet som konsult och projektledare med uppdrag främst inom energisektorn.

Göran har medverkat i ett stort antal förvärv, avyttringar, samgåenden och värderingar. Sammantaget har Göran erfarenhet från ett hundratal genomförda uppdrag inom transaktions- och värderingsområdet.

Göran biträder ägare och företagsledningar som senior projektledare i samband med strukturerade processer och vid olika former av förändringar i ägandet och eller omstruktureringar, men även med punktinsatser som t ex bollplank i förhandlingar, struktur- och värderingsfrågor.

Göran har en stor erfarenhet av uppdrag inom energisektorn och annan infrastruktur. Det gäller såväl produktion som distribution och handelsleden, t ex elproduktion, eldistribution och elhandel, fjärrvärme och bredband/stadsnät m m.

  • Deal Advisory
  • Civilekonom, Stockholms universitet

  • Auktoriserad Finansanalytiker (AFA)