Andre Esmaili

Treasury, Financial Risk Management

KPMG i Sverige

André är utbildad nationalekonom med några års erfarenhet från bank-och finanssektorn.

André är utbildad nationalekonom med några års erfarenhet från bank-och finanssektorn. Innan sin tid på KPMG jobbade André som Fixed Income analytiker på Stena Asset Management. Det innebar bland annat likviditetshantering, valutahandel för hedging av obligationsportföljer, kreditanalyser av bolag samt screena ränte- och kreditmarknader för eventuell påverkan på marknadsprissättningen av obligationer i portföljerna. André har även jobbat med AML/KYC på Nordea.

Under sin tid på KPMG har André bland annat jobbat med värdering och undervisning av finansiella instrument, intern- och externrevision, benchmarkstudier samt treasurysystem. Han har även arbetat internationellt i projekt ledda av KPMG.

André arbetar främst mot finansiella institutioner, fastighetsbolag och den offentliga sektorn.

  • Rådgivning
  • Masterexamen (M.Sc.) i nationalekonomi, Göteborg Universitet

  • SwedSec licensiering för rådgivare