Örjan Berg

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Örjan har arbetat med internationella skatte- och personalfrågor sedan 2002. Örjan arbetar brett inom skatteområdet med bland annat etableringar i Sverige och i utlandet, privatpersoners flytt till och från Sverige, pensions- och ersättningsfrågor, inklusive incitamentsprogram.

  • Global Mobility Advisory Services
  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Medlem i FAR