Jenny Barksjö Forslund

Audit Partner

KPMG i Sverige

Jenny har arbetat på KPMG sedan 2006 och har under flera år haft ledande roller inom KPMG, bland annat som områdeschef för kontoren i GävleDala och i ledningsgruppen för verksamhetsområdet SME. Jenny är delägare i KPMG sedan 2018 och ingår i företagsledningen. Jenny är vald revisor i ett 50-tal bolag, främst mindre och medelstora bolag inom industriproduktion, tjänsteproduktion och turism. Hon har även erfarenhet av ledning, samordning och rapportering av revision av publika och större privata bolag.

Kompetensområden

Ägarledda företag  |  Små och medelstora företag  |  Nationella marknader  |  Revision

  • Middle Market
  • Small Enterprises
  • Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Göteborg

  • Löpande interna och externa kurser inom redovisning och beskattning

  • Auktoriserad revisor

  • Medlem i FAR