Sivert Aronsson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Sivert jobbar på Tax & Legal med frågor inom internprissättning.