Tanja Anakijoski

Senior Manager, Technology Transformation, Management Consulting

KPMG i Sverige

Tanja är Senior Manager på Technology Transformation, KPMG Sverige.

Med över 17 års erfarenhet från tillverknings- och fordonsindustrin inom framför allt Logistics & Quality Governance, har Tanja djup kunskap om processer, policys och KPI:er för internationella bolag. Hon har projektlett flera stora projekt inom D2C-driven verksamhet, digitala och agila transformationer, processöversyn och Performance management. Hennes expertis har stort fokus på länken mellan affärs- och IT-strategier samt förändringsledning.

  • BSc, Mechanical Engineering & Management, Chalmers Tekniska Högskola

  • Certified ISO 9001/14001 Auditor

  • Scrum Master

  • Agil projektledning

  • Digitala transformationer

  • Förändringsledning

  • Processutveckling