Mårten Asplund

Financial Services Audit Partner

KPMG i Sverige

Mårten har arbetat inom KPMG med revision och rådgivning sedan 1999 då han kom till KPMG efter att ha jobbat inom Handelsbanken. Han är auktoriserad revisor, licensierad revisor i finansiella företag och delägare i KPMG sedan 2010. Idag har Mårten ett helhetsansvar för hela KPMGs tjänsteutbud avseende finansiella bolag och har under hela sin tid på KPMG, och med fokus under senaste 10 åren, arbetat med några av de största finansiella bolagen i Sverige. Mårten är med ovanstående som grund van att hantera komplicerade frågeställningar relaterade till den finansiella sektorn i stort och även specifika frågeställningar kring rörelseregelverk, tillsynsfrågor, redovisningsfrågor m.m

  • Financial Services
  • Revision
  • Magisterexamen Företagsekonomi, Uppsala Universitet

  • INSEAD KPMG EMA Chairmen´s 25 programme

  • Auktoriserad revisor

  • Licensierad revisor i finansiella bolag

  • CSR-arbete