Patrik Anderbro

Partner

KPMG i Sverige

Patrik är auktoriserad revisor och har drygt 20 års erfarenhet från branschen. Patrik har under många år haft ledande roller inom KPMG och har sedan 2013 ingått i företagets ledning som chef för det personellt och geografiskt största verksamhetsområdet. Patrik är revisor i ett antal ägarledda bolag av varierande storlek i olika branscher. Han har även erfarenhet av ledning, samordning och rapportering av revision av publika och större privata bolag.

Kompetensområden

Revision | Ledarskap | Nationella marknader | Små och medelstora företag

  • Family Owned Businesses
  • Middle Market
  • National Markets
  • Small Enterprises
  • Civilekonomexamen, Högskolan i Dalarna

  • Löpande interna och externa kurser inom fackområden såsom redovisning och beskattning

  • Auktoriserad revisor

  • Medlem i FAR