Morteza Ashouri

Ansvarig för rådgivning inom kommunal, regional och statlig verksamhet

KPMG i Sverige