Milja Aho

Manager

KPMG in Sweden

Milja är Manager inom KPMGs Tax Transformation-grupp som hjälper kunder att modernisera sin skattefunktion genom att effektivisera processer, leveransmodeller och integrera teknik. Milja är bl a produktägare för KPMGs Skatteberäkningsmall TCT (Tax calculation tool) och KORUS (KPMGs koncern- och ränteutjämningssystem). Milja kommer närmast från en annan rådgivningsbyrå där hon jobbade som projektledare och produktägare inom tax technology.

  • Civilingenjör, Uppsala universitet, 2017

  • SCRUM Product owner