Helena Arvidsson Älgne

Partner, Audit

KPMG i Sverige

Helena är auktoriserad revisor och har arbetat på KPMG sedan 1995. Första tiden inom dåvarande ÄL (SME) och därefter inom Audit. Helena har haft interna roller såsom Risk Manager för revisionsverksamheten, ansvar för kvalitetskontroll samt ingått i ledningsgruppen för Audit med fokus på People-agendan.

Kompetensområden

Revision av större företag, främst publika

  • Civilekonom, Mälardalens Högskola

  • Auktoriserad revisor

  • Stryrelseledamot i FAR

  • Engagemang i olika grupperingar inom branschorganisationen FAR genom åren