Fredrik Andersson

Partner

KPMG in Sweden

Fredrik har arbetat på KPMG sedan 2011 han jobbar i huvudsak med bolag som är i faserna inom scale-up and growth med passion för entreprenörskap. Fredrik är specialiserad på att leda tillväxtföretag inom tech/eCommerce-sektorn. Han har under åren byggt upp en gedigen kunskap inom bland annat, aktivering av utvecklingsprojekt, varulager, intäktsredovisning, redovisningsfrågor samt moms-och inkomstskattefrågor. Fredrik vill alltid vara en närvarande oberoende part genom dialog och proaktivitet med fokus på framtiden för KPMG:s kunder.

  • Företagare
  • Revision
  • Rådgivning
  • Kandidatexamen inom ekonomi, Högskolan Dalarna

  • Auktoriserad revisor

  • Medlem i FAR