Få koll, rensa och skapa struktur i ditt bolag

Omställning ligger högt upp på agendan för väldigt många företag och organisationer. Digitalisering och dess snabba utveckling som följd av pandemin är fortfarande på tapeten och syns framförallt i mängden digitala möten och evenemang. Nu handlar det mer om omtag gällande affärsmodeller, omstruktureringar av företag, och anpassning till hemarbete på ett tryggt sätt utifrån såväl cybersäkerhet som ergonomi och psykisk hälsa bland medarbetare. Det handlar också om att ha ”ordning på torpet” innan det är dags för större förändringsarbeten. Vi röjer upp och förbereder för ombygge innan vi startar. En framgångsrik omställning kräver alltså rätt förutsättningar.

När det gäller ditt företag vill vi ge dig tipsen att titta på möjligheter att automatisera processer, tänka på helheten kring eventuell försäljning eller förvärv av kompletterande verksamhet, se över om din IT-miljö är optimerad och säker för hemarbete, om du jobbar effektivt med ekonomisk rapportering, samt om dina policys gällande representation, tjänstebilar och förmåner är på plats. Vi vill hjälpa dig att skapa ordning och reda.

  

En bra start på året kan förändra allt

Checklista för en lyckad omställning