Är holdingbolag något för mitt företag?

– Troligtvis! För de flesta företagare passar ett holdingbolag perfekt. Skälen till att upprätta en holdingbolagsstruktur är många, men den primära anledningen är att kunna koncentrera kapital i toppen och fördela riskerna längre ner i strukturen. Mitt mantra när det kommer till företagande är: ”Kapital i toppen och riskerna i botten”, och det börjar med holdingbolag, säger Andreas Vretblom, auktoriserad revisor.

Med en holdingbolagsstruktur får du ett tydligt särskiljande mellan olika verksamheter. Ett sämre resultat eller rent av konkurs i ett rörelsedrivande bolag drabbar därför inte dina andra verksamheter. Du får möjlighet att resultatutjämna inom koncernen och återinvestera kapital istället för att skatta fram vinster. Med ett holdingbolag kan du sprida ut ägandet och kompensera nyckelpersoner på olika sätt och nivåer.

Rätt struktur är mer eller mindre nödvändig för en hållbar och lönsam tillväxt i ditt bolag. Prata med oss så undersöker vi om holdingbolag är något för dig. Troligtvis är det ju det!

  

Fördelar med ett holdingbolag

Minimera risken

Minimera risk

Samla kapital i toppen och fördela ut riskerna längre ner i strukturen.

  

Skatta effektivt

Skatta effektivt

Återinvestera vinster eller hitta andra kapitalplaceringslösningar.

Skatta effektivt

Skydd mot konkurs

Skydda dig mot obestånd i rörelsedrivande bolag.

Skatta effektivt

Spritt ägande 

Sprid ut ägandet och kompensera delägarna på olika sätt och nivåer.

Prata holdingbolag med oss

Våra experter svarar på frågor som rör ditt bolag och hjälper dig att snabbt komma igång med strukturen. Fyll i dina uppgifter nedan, så hör vi av oss. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig.

Vanliga frågor

Vad är ett holdingbolag?

Ett holdingbolag är ett bolag som äger andelar i andra bolag. Verksamheten i ett holdingbolag består ofta enbart av att fungera som ett moderbolag till rörelsedrivande dotterbolag. Det övergripande syftet för ett holdingbolag är att koncentrera kapital i toppen och fördela riskerna längre ner i strukturen. 

Är holdingbolag gynnsamt för alla företag?

För de flesta. Men det finns situationer då ditt bolag inte kommer att gynnas av ett holdingbolag. De administrativa kostnaderna kan öka och du kan tappa möjligheten till lågbeskattad utdelning. Prata med oss så undersöker vi din unika situation.

Hur startar jag ett holdingbolag?

Precis på samma sätt som du startar ett aktiebolag. Aktierna i det blivande dotterbolaget ska säljas till holdingbolaget och i bolagsformen för holdingbolaget anger du att bolaget ska äga aktier i andra företag.

Kan det vara för sent att sätta upp ett holdingbolag?

Det är aldrig för sent att upprätta ett holdingbolag. Om du går i dessa tankar tycker vi att du ska göra slag i saken innan årsskiftet.