Covid-19 är den mest omfattande och djupa sjukvårdskris världen har upplevt på över ett sekel. Samtidigt som hastigheten och omfattningen av pandemin slår med oerhörd kraft kommer de effekter och förändringar i samhället som orsakas av covid-19 vara djupa och långvariga.

Hälso- och sjukvårdssystem runt om i världen har pressats till det yttersta under covid-19 och pandemin har utmanat sjukvårdens kapacitet avseende såväl personella resurser som kritisk medicinteknisk utrustning och materielförsörjningskedjor. Trots att krisen har accelererat effektivisering och digitalisering inom vården har uppskattningsvis över 30 miljoner planerade operationer skjutits upp och den vårdskuld som nu byggs upp kommer att ta mycket lång tid att åtgärda.

Extraordinära utmaningar – och möjligheter

Trots dessa extraordinära utmaningar finns det också möjligheter att driva positiv förändring genom dessa svåra tider. Vårdens digitalisering har under några månader accelererats i en omfattning som annars hade tagit flera år, och i många vårdregioner har 90 procent av alla vårdbesök utförts digitalt under våren 2020.

Tills det finns stabila vaccin tillgängliga i tillräcklig omfattning kommer vård och omsorg behöva hitta nya sätt att arbeta för att hantera de utmaningar som uppstår när de rör sig från akut krisreaktion till att bygga upp uthållighet och återhämtning i den nya verklighet som följer efter denna pandemi.

Covid-19 har också potential att påskynda den transformation som redan pågår i mer mogna hälso- och sjukvårdsorganisationer och flytta oss mot den nya verkligheten för hälso- och sjukvård i mycket snabbare takt än tidigare förväntat.

Praktiska råd och insikter

Sedan pandemin började har vi på KPMG lyssnat på våra uppdragsgivare inom vård och välfärd. I våra närmare 100 genomförda och pågående samarbeten och uppdrag relaterade till hanteringen av covid-19 har vi samlat en stor mängd insikter från många av världens största sjukvårdsmarknader. KPMG:s globala healthcare-team har även samlat praktiska råd som syftar till att skapa en vision om hur man navigerar i den nya verkligheten.

Håll dig uppdaterad om det senaste i kampen mot covid-19 hos KPMG Healthcare – och kontakta oss gärna om du vill diskutera något av det som rör din verksamhet.