WomenCorporateDirectors – A Foundation Inspiring Visionary Boards Worldwide

WCD, WomenCorporateDirectors, är världens största nätverk för kvinnliga styrelseledamöter. WCD etablerades 1998 och finns på 80 platser över hela världen med syfte att inspirera till visionärt styrelsearbete.

KPMG International har varit huvudsponsorer till WCD i över 10 år och har ett långsiktigt samarbete på global och lokal nivå. Varje lokalt WCD nätverk drivs av en extern, oberoende ordförande med en co-chair från KPMG. Inom nätverket bjuder vi in till exklusiva träffar där deltagarna tillsammans med inbjudna gäster diskuterar internationella trender och kritiska utmaningar som står högt på agendan hos styrelser i Sverige och runt om i världen idag.

Den svenska delen leds av Kia Orback Pettersson, oberoende i förhållande till KPMG, tillsammans med Co-Chair Tina Zetterlund, Head of Clients & Markets på KPMG Sverige.

Vill du veta mer kontakta:

Kia Orback Pettersson, Chair WCD Sweden kia.orback@konceptverkstan.se

Tina Zetterlund, KPMG Partner & Co-Chair WCD Sweden tina.zetterlund@kpmg.se

WCD i Sverige: Vårt syfte

Inom WomenCorporateDirectors Sverige  är vi övertygade om att framtidens hållbara samhälle måste drivas ännu mer av våra företag. Det är vi som, genom att verka i styrelserna för stora och viktiga bolag, både har ansvaret för och möjligheten att skapa ett gott framtida samhälle. 

De senaste WCD-träffarna i Sverige

  • Debreif Covid-19 – Vad har vi i styrelsen lärt oss av krisen?
  • Styrelsens nya arena - från Napoleon till VOKA
  • Hur ska en styrelse agera för att bygga en digital kultur? 
  • Nästa generations styrelsekvinnor
  • Tema IPO-processen