KPMG i Sverige firar 100 år i år. Allt sedan starten 1923 har vi varit en del av framtiden. Vi har alltid sökt kunskap och insikter som driver såväl vårt eget företag som våra kunders affärer framåt. Genom åren har vi gått igenom goda och dåliga tider. Vi har varit med när gränser dragits om och murar fallit, sett krig bryta ut och fred slutas. Vår roll har alltid varit densamma, att vara den tillförlitliga rådgivaren som söker svar, utvecklar och presenterar lösningar som formar grundläggande strukturer för näringslivet, samhället och vår omvärld.

Vi har upplevt konstant förändring under ett sekel och är beredda att tillsammans med våra kunder nu ta nästa steg när världspolitiken sätter en ny agenda, när digitaliseringen går in i nästa fas, klimatförändringarna påkallar nya sätt att tänka och förändring formar vår vardag.

Erfarenheterna har lärt oss att omfamna nuet och hitta nya lösningar i den dynamik som uppstår när det kända möter det okända. Vi finns där, för våra kunder, och skapar den trygghet som möjliggör förändring. 

Mer information