Årsrapporter

Årsrapporter

Söker du efter KPMG:s årsrapport? Här finner du information om vårt resultat, kvalitetsarbete samt vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar.

Här finner du information om våra årliga rapporter.

Vi presenterar vårt resultat i flera olika årsrapporter; årsredovisning om vårt ekonomiska resultat, hållbarhetsredovisning om vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar samt Trancparency Report där vi ger fördjupad information om vårt kvalitetsarbete.