Lokacija na kojima KPMG redovno obrađuje podatke o ličnosti

Lokacija na kojima KPMG redovno obrađuje podatke o ličn

Mi redovno šaljemo, skladištimo ili na drugi način obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na sledećim lokacijama:  Holandija; Irska; Kanada; Velika Britanija; Japan; Češka; Poljska; Nemačka; Francuska; Austrija; Finska; Belgija; Švajcarska; Norveška.