KPMG predvodnik projekta kontrole bezbednosti hrane u Srbiji

KPMG predvodnik bezbednosti hrane u Srbiji

KPMG predvodi konzorcijum koji sprovodi projekat kontrole bezbednosti hrane u Srbiji

1000

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji, organizovalo je 29. novembra 2017. godine u Hotelu Falkensteiner na Novom Beogradu Nacionalnu konferenciju. Ovom prilikom predstavljeni su rezultati projekta kojim je unapređen informacioni sistem za kontrolu bezbednosti hrane u Srbiji.

KPMG, u saradnji sa Institutom "Mihajlo Pupin", razvila je novi Integrisani informacioni sistem za upravljanje i kontrolu bezbednosti hrane koji će omogućiti građanima da budu sigurniji u ispravnost hrane za ljudsku i životinjsku upotrebu. Omogućiće potpunu transparentnost gde su svi uvezani – od proizvođača, prerađivača, skladištara, pa do izvoznika, i gde su svima dostupni svi podaci.

Sistem omogućava jasne baze podataka koje će poboljšati saradnju i razmenu informacija i uprava za zaštitu bilja i za veterinu i poljoprivredne inspekcije. Proveravaće se proizvodnja, prerada, prevoz, skladištenje i priprema hrane biljnog i životinjskog porekla. Inspekcija će kontrolisati celokupan uvoz ali i  izvoz. U slučaju bilo kakvih incidentnih situacija da se dese, biće moguće brzo i efikasno prikupljanje podataka i reagovanje, uzbunjivanje, alarmiranje u momentu kada treba.

Evropska unija uložila je u ovaj sistem 1,345 miliona evra a ministarstvo dodatnih 300 hiljada evra za unapređenje hardvera, kako bi dugoročna održivost razvojnog informacionog sistema bila obezbeđena. Novi informacioni sistem će se kasnije koristiti u svim aktivnostima koje se budu obavljale kroz pregovore za Poglavlje 12, koje se odnosi na bezbednost hrane i jako je važno u približavanju Srbije EU.

KPMG
KPMG
KPMG

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us