KPMG lider u konsaltingu u oblasti informacione bezbednosti

KPMG lider u konsaltingu u oblasti informacione bezbedn

Forrester Research: KPMG ima najjasniju i najdirektniju viziju.

1000

KPMG International je objavio da je Forrester Research priznao KPMG kao lider za konsalting o informacionoj bezbednosti, dobijajući najveće ocene od svih vendora u strateškoj kategoriji.

„Sajber spremnost nastavlja da bude jedno od najvećih pitanja sa kojim se susreće biznis“, naveo je Mark A. Goodburn, “New Business Innovation“, rukovodilac KPMG International-a na globalnom nivou. „U našem poslednjem "CEO Outlook" rizik od ugrožavanje reputacije i brenda kompanije postaje jedan od tri najveća rizika. Direktori kompanija postali svesni koliko je biznis sredina postala transparentna.“

Forrester navodi da „KPMG ima najjasniju i najdirektniju viziju u želji da pomogne rukovodiocima informacione bezbednosti (CISO) i izvršnim odborima direktora da zajedno shvate da je informaciona bezbednost pitanje biznisa ne IT-a.  Pristup KPMG–a tržištu se izdvaja po stručnosti i investiranjem u sve firme članice širom sveta i to u oblastima kao što su “data analytics“ i sajber bezbednost.

Na sajber bezbednost se ranije gledalo samo kao tehnološku disciplinu, ali sada prožima svaki aspekt poslovanja. Ako se njome dobro upravlja može pomoći uspehu kompanije i zaštititi njen imidž i klijente.

Celi tekst i poziciju KPMG-a možete pogledati ovde.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us