Izveštaj o prodaji kredita u Evropi za 2015. godinu

Izveštaj o prodaji kredita u Evropi za 2015. godinu

Transakcije na sekundarnom tržištu kredita u Evropi dostigle rekordni iznos nakon krize

1000

Prodaja kreditnih portfolija dostigla je prethodne godine rekord u iznosu od 104 milijarde evra što je dovelo do jačanja kapitalne pozicije banaka u Evropi, pokazuje najnovije istraživanje kompanije KPMG.

Novi godišnji Izveštaj o prodaji kredita u Evropi kompanije KPMG (European Debt Sales Report) (link za preuzimanje izveštaja na engleskom jeziku) pokazuje da je interes investitora i dalje veliki sa transakcijama u toku ukupne vrednosti 32 milijarde evra. U izveštaju se navodi da je za očekivati da se ovaj tempo zadrži i u 2017. godini, jer banke nastavljaju sa oslobađanjem svojih problematičnih kreditnih portfolija posebno u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj.

Aktivna su bila i tržišta Španije i Italije, koja pokazuju znake oporavka uz visok stepen zainteresovanosti investitora za tržište nekretnina u ovim zemljama. Manji napredak se primećuje i u zemljama centralne i istočne Evrope, gde tržište raste sa obavljenih 40 transakcija u toku 2015. godine. Grčka vlada i grčke banke aktivno su radile na oživljavanju bankarskog sektora. KPMG očekuje da će ovi napori rezultirati rastom transakcija u južnoj Evropi gde su grčke banke prisutne.

“Ovo je ohrabrujući znak ozdravljenja evropskih banaka u trenutku kada je likvidnost sekundarnog tržišta krucijalna. Dok se izgledi da će trend smanjenja zaduženosti evropskih banaka ostati pozitivan, trenutna volatilnost finansijskih tržišta ipak može zabrinuti investitore.“ izjavio je Endrju Jenke, vodeći partner za EMA, KPMG Portfolio Solutions Group.

Sa druge strane, tržište hartija od vrednosti obezbeđenih aktivom (ABS) dostiglo je najviši nivo nakon krize, predvođeno novim emisijama vezanih za hipotekarne kredite u Ujedinjenom Kraljevstvu. Iako je u zaostatku u odnosu na nivo pre krize 2008. godine, KPMG u izveštaju predviđa dalje oživljavanje ABS-a kao posledicu relaksacije kapitalnog tretmana u okviru Bazela III, standardizaciju sekjuritizacije i okruženje sa izuzetno niskim kamatnim stopama.

Što se tiče tržišta Srbije, Dušan Tomić, partner u KPMG Srbija, zaključio je: “Razvoj sekundarnog tržišta kredita u Srbiji je najrealniji i verovatno optimalan način rešavanja nagomilanog stoka problematičnih kredita u bankarskom sektoru, uz istovremene efekte privlačenja novih investitora koji bi doneli novu dinamiku na naše tržište. Pojedine transakcije su počele da se realizuju, ali u nedovoljnoj meri. Država bi mogla da, pored realizacije postojeće strategije, kroz početak prodaje portfolija problematičnih kredita iz banaka u stečaju, državnih fondova i banaka pod kontrolom države, u velikoj meri inicira razvoj sekundarnog tržišta kredita i privlačenja novih investitora.“

 

Celokupni izveštaj na engleskom jeziku:

European Debt Sales 2016

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us