• 1000

Mada na domaćem tržištu trenutno nema obavezujućih propisa koji usmeravaju integrisanje klimatskih rizika u poslovne modele finansijskih institucija, njihova uloga je ključna u sistemskom usmeravanju održivog razvoja

Autor: Marina Jovanov
Senior Associate
Kpmg d.o.o. Beograd