Novosti na polju CSRD direktive i ESRS standarda

Početak 2024. godine označava i početak procesa izveštavanja prema zahtevima CSRD direktive i ESRS standardima održivosti. U svojoj punoj primeni, ova direktiva obuhvatiće preko 50,000 kompanija, uključujući i kompanije van EU čije podružnice posluju u EU ili su navedene na regulisanim EU tržištima.

Direktiva o korporativnom izveštavanju o održivosti donosi mnoge novine u odnosu na Direktivu o nefinansijskom izveštavanju koju zamenjuje, od kojih su ključni koncept duple materijalnosti i uvođenje ESRS standarda- Evropskih standarda za izveštavanje o održivosti, koji definišu detaljne zahteve za izveštavanje za kompanije koje su u obavezi prema CSRD direktivi. Ukupno 12 standarda, od kompanija zahtevaju predstavljanje informacija o načinu upravljanja i strategiji za adresiranje ekoloških, socijalnih i upravljačkih materijalnih tema, uticaje, rizike i prilike koji proizilaze iz materijalnih tema, kao i kvantitativne metrike i ciljeve.

Primena ESRS standarda

Kako bi olakšali uvođenje i usklađivanje sa novim standardima EU za izveštavanje o održivosti kompanijama koje već imaju uspostavljenu praksu izveštavanja prema dobrovoljnim standardima, GRI i ISSB su zejedno sa EFRAG-om (European Financial Reporting Advisory Group), koji je zadužen za razvoj ESRS standarda, predstavili indekse interoperabilnosti među standardima.

Takođe, EFRAG je na posvećenoj ESRS Q&A platformi, objavio prvi set tehničkih objašnjenja koje imaju za cilj podršku kompanijama u implementaciji ESRS standarda za izveštavanje o održivosti. Tokom cele 2024. godine, EFRAG planira da prikuplja pitanja od kompanija koje primenjuju standarde, i nakon njihovog obrađivanja, da predstavlja odgovore na datoj platformi, u cilju što lakše primene standarda.

U decembru 2023. godine, EFRAG je objavio i 3 draft ESRS upustva za implementaciju, i to:

•      Draft EFRAG IG 1: Uputstvo za implementaciju procene materijalnosti

•      Draft EFRAG IG 2: Lanac vrednost- upustvo za implementaciju

•      Draft EFRAG IG3: Detaljno upustvo za implementaciju ESRS datapoints-a.

Produžen rok za usvajanje sektorskih standarda

Evropski savet i Evropski parlament postigli su privremeni dogovor o produženju roka za usvajanje sektorskih standarda i standarda za izveštavanje o održivosti kompanija iz zemalja van EU, koji odlaže njihovo usvajanje do kraja juna 2026. godine, pružajući više vremena za njihov razvoj. Svakako, datum primene CSRD regulative za kompanije iz zemalja van EU će ostati finansijska godina 2028.

  

Kontaktirajte nas

Uroš Milosavljević
Associate Partner, Risk Consulting
KPMG d.o.o. Beograd
E: umilosavljevic@kpmg.com
M: +381 60 2055 699

Nina Mihajlović
Senior Consultant, Consulting
KPMG d.o.o. Beograd
E: ninamihajlovic@kpmg.com
M: +381 60 2055 533

Jovan Šljivić

Jovan Šljivić
Senior Manager, Consulting
KPMG d.o.o. Beograd
E: jsljivic@kpmg.com
M: +381 60 2055 538