• 1000

Globalni minimalni porez jedna je od ključnih mera koje treba da donesu pravednost i ravnopravnost u međunarodno oporezivanje. Da li će zaista biti tako?

Autor: Darko Rumenić
Direktor
Kpmg d.o.o. Beograd