• 1000

KPMG ove godine učestvuje u projektu Global family business survey, istraživanju koje sprovodi zajedno sa STEP Project Global Consortium kako bismo stekli bolje razumevanje faktora uspeha koji doprinose kontinuiranoj regeneraciji porodičnog biznisa.

   

Razgovarajući sa porodicama koje imaju porodični biznis, KPMG stručnjaci su došli do saznanja da većina njih želi da regeneriše svoje poslovanje, porodice i društvene i ekološke obaveze radi ostvarivanja svojih finansijskih i nefinansijskih ciljeva.

Želimo da saznamo kako se porodični biznis razvija i da pozovemo porodična preduzeća u Srbiji da podele svoje mišljenje kroz učešće u najnovijoj globalnoj studiji koju sprovodi Globalni konzorcijum za projekat Uspešne preduzetničke prakse preko više generacija (STEP) u saradnji sa KPMG Privatno preduzetništvo.

Spoj primenjenog istraživanja i razmene iskustava od strane akademskih radnika i savetnika koji blisko sarađuju sa onima koji imaju porodična preduzeća, rezultiraće značajnim uvidima koji će pomoći porodicama da nauče iz iskustva drugih porodičnih preduzeća i pruže im praktična saznanja sa ciljem unapređenja njihovog poslovanja u budućnosti.

Kliknite ovde da pristupite poverljivom upitniku na engleskom jeziku. Bilo bi poželjno da upitnik popuni stariji član porodice koji vodi porodični biznis, uz pomoć mlađih srodnika, ukoliko je potrebna pomoć za pitanja na engleskom jeziku.

Upitnik možete popuniti do 15. novembra 2021. godine, a potrebno je 15 minuta da odgovorite na sva pitanja.

Prikupljanjem anonimnih odgovora želeli bismo da istražimo uticaj pandemije na diversifikovanje strateškog donošenja odluka, uključenje članova porodice iz različitih generacija, kao i na promene u vođstvu i upravljanju.

Podaci i saznanja koji budu prikupljeni pomoću ovog upitnika će se koristiti za pripremu novog Globalnog izveštaja o porodičnim preduzećima, u saradnji sa Globalnim konzorcijumom STEP projekta. Izdavanje ovog izveštaja se očekuje u junu 2022. godine.

Sve informacije koje budu prikupljene na osnovu upitnika će se držati u strogoj tajnosti. Podaci će se objediniti tako da nijedan pojedinac niti preduzeće ne mogu da se identifikuju ni u analizi ni i u naknadnom izveštavanju. Međutim, na kraju upitnika ispitanici će imati priliku da se prijave samo ako žele da dobijete izveštaj koji ćemo naknadno pripremiti i/ili ako budu želeli da nastave da učestvuju u našim budućim inicijativama.

Ako imate bilo koje pitanje u vezi sa ovim upitnikom ili načinom korišćenja podataka, slobodno nas kontaktirajte na adresu thought.leadership@kpmg.rs.

Ukoliko ste vlasnik porodičnog preduzeća, bili bismo Vam zahvalni ako biste odvojili vreme da odgovorite na pitanja i na taj način doprineli da i porodična preduzeća iz Srbije budu deo Globalnog izveštaja o porodičnim preduzećima.

Takođe, bili bismo zahvalni ukoliko biste link za upitnik prosledili nekom porodičnom preduzeću koje poznajete.

KPMG tim

Ivana Manigodić

Partner, Audit

KPMG in Serbia

Email