NALED i KPMG održali vebinar o testu samostalnosti za preduzetnike

NALED i KPMG održali vebinar o testu samostalnosti

Više od 120 preduzetnika je imalo priliku da se na vebinaru detaljnije upozna sa novim testom samostalnosti koji je u primeni od 1. marta 2020. godine

1000
presentation slide

Na prvom vebinaru koji smo organizovali zajedno sa NALED-om, više od 120 preduzetnika imalo je priliku da se detaljnije upozna sa novim testom samostalnosti koji je u primeni od 1. marta 2020. godine.

Ukoliko preduzetnik ne “prođe” test, odnosno, ako se utvrdi da postoji nesamostalnost, sav prihod isplaćen od 1. marta 2020. će biti oporezovan sa dodatnih 20% i 25,5% doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Druga opcija je da nalogodavac i preduzetnik do 30. aprila mogu preći na saradnju kroz ugovor o radu, uz posebne olakšice za novo zapošljavanje.

Uspostavljanje testa samostalnost kao poreske mere već je imalo pozitivnog efekta, konstatovano je, jer su neki poslodavci preduzetnike koji test ne bi prošli primili u radni odnos. Za kršenje ovih propisa predviđeno je pokretanje postupka za poreski prekršaj.

Test samostalnosti se sastoji od devet kriterijuma, čijom primenom se kroz poresku kontrolu utvrđuje koliko je preduzetnik samostalan u odnosu na nalogodavca. Odnosno, ukoliko preduzetnik ispunjava najmanje pet od devet kriterijuma, utvrđuje se da nije samostalan.

Test samostalnosti je namenjen svim preduzetnicima, a ne primenjuje se na advokate, javne beležnike i javne izvršitelje.

Prezentaciju, kao i video snimak vebinara možete preuzeti na sajtu NALED-a.

Connect with us