Najavljene mere Vlade RS za podsticaj privrede radi ublažavanja posledica krize prouzrokovane zaraznom bolešću COVID-19

Najavljene mere Vlade RS za podsticaj privrede radi ubl

Na konferenciji za štampu održanoj 31. marta 2020. godine, gospodin Siniša Mali, ministar finansija, i gospodin Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije najavili su set mera za podsticaj privrede koje će biti preduzete sa ciljem ublažavanja posledica krize prouzrokovane zaraznom bolešću COVID-19.

1000
Kako je cilj mera da se očuva zaposlenost i podrže privredni subjekti kojima je poslovanje otežano tokom vanrednog stanja, predlog je da se mere ne odnose na privredne subjekte koji su:
 1. Tokom vanrednog stanja umanjili broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja), 
 2. Privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja (15.03.2020. godine).

Predloženi program ekonomskih mera se može podeliti u 4. grupe: 

I. Mere poreske politike,
II. Mere direktne pomoći privatnom sektoru,
III. Mere za očuvanje likvidnosti u privatnom sektoru,
IV. Druge mere.
 
I. Mere poreske politike
 
Ovaj set mera se u najvećem delu odnosi na odlaganje plaćanja dospelih poreskih obaveza uz kasniju otplatu na rate, najranije od početka 2021. godine, i obuhvata sledeće mere:
 
 1. Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinosa za privatni sektor za period do početka 2021. godine uz mogućnost dodatnog naknadnog odlaganja. Odloženi dug će se naknadno namirivati u najviše 24 mesečne rate bez obračunate zatezne kamate.
 2. Odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu 2020.
 3. Oslobađanje davalaca donacija od obaveze plaćanja PDV-a sa ciljem motivacije donatora da svoje proizvode doniraju ustanovama koje se bave sprečavanjem širenja bolesti.

Оve mere će se primenjivati jednako na sva privredna društva i preduzetnike bez obzira na njihovu veličinu ili ekonomsku snagu.

Ukupna vrednost predviđenih mera je 161 milijarda RSD (oko 1,37 milijardi EUR).
 
II. Mere direktne pomoći privatnom sektoru
 
Ovaj set mera se odnosi na direktna davanja i isplate pomoći privrednim društvima i preduzetnicima sa ciljem kontinuiteta isplata zarada, i obuhvata sledeće mere:
 1. Direktna pomoć preduzetnicima, mikro, malim i srednjim privrednim društvima u vidu uplate minimalne zarade u Srbiji za svakog zaposlenog za vreme vanrednog stanja (oko 30.000 RSD). Predviđeno je da će ova mera obuhvatiti do tri isplaćene minimalne mesečne zarade po zaposlenom.
 2. Direktna pomoć velikim privrednim društvima u vidu uplate 50% minimalne zarade (oko 15.000 RSD) za svakog zaposlenog na privremenom plaćenom odsustvu koje je uređeno članovima 116. i 117. Zakona o radu.

Ovim merama se neće ograničavati broj zaposlenih kojima je poslodavac odobrio meru privremenog plaćenog odsustva niti obim prava (npr. visina zarade) koji im je u toku odsustva određen.

Ukupna vrednost predviđenih mera je 97.3 milijarde RSD (oko 828 miliona EUR).
 
III. Mere za očuvanje likvidnosti u privatnom sektoru
 
Ovaj set mera se odnosi na sredstva za finansiranje i garante šeme koji će biti obezbeđeni sa ciljem očuvanja likvidnosti tokom i po okončavanju vanrednog, i obuhvata sledeće mere:
 
1.    Program finansijske podrške putem kredita za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva, poljoprivredna gazdinstva i zadruge. U okviru ovog programa, Fond za razvoj Republike Srbije će plasirati kredite u dinarima u iznosu od 24 milijarde RSD (oko 200 miliona EUR). Rok otplate će iznositi 36 meseci sa grejs periodom od 12 meseci. Predviđeni su i maksimalni iznosi finansijske podrške:
 • do 5 miliona RSD za preduzetnike i mikro privredna društva,
 • do 25 miliona RSD za mala privredna društva,
 • do 50 miliona dinara za srednja privredna društva.

2.    Program finansijske podrške putem garantne šeme koju će Republika Srbija obezbediti komercijalnim bankama koje posluju u Republici, za dodelu kredita u dinarima i evrima za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva i poljoprivredna gazdinstva. Rok otplate će iznositi 36 meseci sa grejs periodom od 12 meseci. Predviđeno je i da je maksimalni iznos kredita koji se ovim putem može obezbediti 25% prihoda iz 2019. godine odnosno ne više od 3 miliona EUR. 

Ukupna vrednost predviđenih mera je 240 milijardi RSD (oko 2 milijarde EUR).
 
IV. Druge mere
 
Ovaj set mera se odnosi na podsticanje domaće tražnje i očuvanje likvidnosti privrednih društava, i obuhvata sledeće mere:
 1. Direktna pomoć punoletnim državljanima Srbije, u vidu jednokratne uplate EUR 100 sa ciljem stimulisanja potrošnje, za šta je izdvojeno 70 milijardi RSD (oko 596 miliona EUR)
 2. Moratorijum na isplatu dividendi (osim za Javna preduzeća).

Napominjemo da su Uredbe kojima će se implementirati najavljene mere očekivane u narednih 10 dana.

Neophodno je da imamo uvid u precizan tekst uredbi koje će biti objavljene u Službenom glasniku kako bi imali jasnu sliku o tome koja društva će se kvalifikovati za mere, kakva će biti procedura i rokovi.
 

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

flag

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us