Evropski barometar porodičnih preduzeća 2018

Evropski barometar porodičnih preduzeća 2018

U ovom sedmom izdanju Evropskog barometra porodičnih preduzeća, Evropska porodična preduzeća i KPMG Enterprise istražuju ključne probleme s kojim su se u prošloj godini suočavala porodična preduzeća širom Evrope i donose uvid u nekoliko važnih tema, uključujući poverenje tržišta, rasta i izazova u poslovanju.

1000
Ivana Manigodić

Partner, Audit

KPMG in Serbia

Email
evropski-barometar

U ovom sedmom izdanju Evropskog barometra porodičnih preduzeća, Evropska porodična preduzeća i KPMG Enterprise istražuju ključne probleme s kojim su se u prošloj godini suočavala porodična preduzeća širom Evrope i donose uvid u nekoliko važnih tema, uključujući poverenje tržišta, rasta i izazova u poslovanju.

Evropska preduzeća imaju bitnu ulogu u ekonomiji Evrope, a ipak, značaj njihovog doprinosa retko je u potpunosti priznat. Širom Evrope, porodična preduzeća predstavljaju 55% do 90% poslovanja, u zavisnosti od zemlje.

Više detalja pronađite u Evropskom barometru porodičnih preduzeća 2018 (pdf dokument).

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us