Da li ste spremni za SREP?

Da li ste spremni za SREP?

SREP 2016 vs SREP 2017

SREP

Predstavljamo Vam SREP, ključni alat institucija zaduženih za superviziju banaka.

U priloženom KPMG materijalu su data sažeta objašnjenja o tome šta ovaj supervizorski alat podrazumeva, elementima koje obuhvata i izazovima koje donosi.

Imajući u vidu da je primena SREP-a počela i u našoj zemlji, saznajte šta očekuje Vašu banku kao i na koji način Vam naš tim može pomoći da se na vreme i što efikasnije pripremite za izazove koji slede.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju!

Connect with us