Zaštita podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti

Zaštita podataka i privatnost postali su imperativ u današnjem digitalnom svetu. Klijenti i regulatori sve više zahtevaju adekvatnu zaštitu podataka o ličnosti.

1000
Human and robotic fingers touch

Generalna regulativa o zaštiti podataka (EU General Data Protection Regulation - GDPR) je formalno usvojena u aprilu 2016. od strane Evropskog parlamenta. Za razliku od direktiva, nije potrebno da vlade zemalja usvajaju lokalne regulative, tako da GDPR formalno stupa na snagu u maju 2018. godine i od tada organizacije moraju biti usklađene.

Predstojeće izmene u regulativi o zaštiti podataka zahtevaće značajne organizacione, procesne, tehnološke i administrativne promene.

U prilogu pogledajte koje ključne novine i obaveze donosi nova regulativa, koji su to povezani zakoni u Srbiji i kako mi možemo pomoći.
 

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us